Nıvisandîne kâ Kurdi

Hemayîl


Çima tu li çavê min
Wek keçeka pişt ardû, bê guneyî
Zivistana te li nav gurên çela
Havîna te li nav agir û pêta
Difikirim, bi fikar im
Dilê min ji te re hemayîlek e
Şêxekî bi keramet