+ Cevap Yaz + Yeni Konu aç
 1. Eş anlamlı kelimeler sözlüğü - eş anlamlılar sözlüğü - eş anlam sözlüğü

  şte o Eş anlamlı kelimlerin listesi:

  Doğa-Tabiat,
  Muallim-Öğretmen,
  Okul-Mektep,
  Şart-Koşul,
  Cebren-Zorla

  yaren=arkadaş
  akran=yaşıt
  yar=sevgili

  Yorum > Tefsir
  Bakış > Nazar
  Haber > Havadis

  Görünüş = Zevahir
  Bayındırlık = İmar
  Başarı= Muvaffakiyet
  Egemenlik= Hükümranlık veya hâkimiyet
  Bellek= Hafıza
  ak=beyaz
  al=kırmızı
  görev=vazife
  Ablak= Yayvan ve dolgun
  Şölen= Ziyafet
  Cengaver= Şavaşçı
  Bildirge= Beyanname
  Söyleşi= Sohbet
  Şakacı= Muzip
  İlişki= Temas veya münasebet
  Düzen= intizam
  Özen= itina, ihtimam.
  Engel= mani
  Deneyim= Tecrübe
  Güzel konuşma sanatı= Retorik, hitabet
  Şakacı:Latifeci
  Öğrenim:Tahsil
  uyarı:ikaz

  öbek; küme

  savaş :cenk veya muharebe
  vilayet :il

  lügatsözlük;

  ilişki :münasebet

  tartışma :münakaşa

  çağrı :davet

  fena :kötü

  işçi :amele
  bağımszlık:hürriyet
  kişi:şahıs
  esas:gerçek
  sade:yalın
  barışulh

  aradğınız eş anlamlı sözcüğü aşağıya yazın cevaplayalım.

  Bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul*lanımı belirler.

  Örneğin:

  “Çektiğimiz sıkıntının nedeni sevgisizlik, bencil*liktir.” cümlesinde geçen “sıkıntı” sözcüğü, “Bu seferki yolculuğumuz çileli geçti.” cümlesindeki “çile” sözcü*ğüyle eş anlamlıdır. Ancak;


  Konunun orjinal içeriğini okumak için tıklayın: http://www.webilgi.com/turkce/11276-...#ixzz1pDJ4WbSQ
  Webilgi.com Bilgi Paylaşım Platformu
  Konuyla alakalı paylaşımlar
  Sağlık Sözlüğü
  Sağlık Sözlüğü AİDS: Edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromu anlamına gelen kısaltmadır. Alzheimer Hastalığı: Demansın en sık görülen nedenidir. Genellikle 65 yaş...
  Eş anlamlı sözcükler sözlüğü
  Eş anlamlı sözcükler sözlüğü Eş anlamlı sözcükler sözlüğü - zıt anlamlı sözcükler sözlüğü zıt anlamlı sözcükler eş anlamlı sözlüğü eş anlamlılar sözlüğü eş anlamlı kelimeler ...
  Öğrence sözlüğü
  Öğrence sözlüğü Öğrence sözlüğü Atmak : Ders anlatmak Asmak : Sözlü günü yapılan gezi Cesur : Kopya çeken kimse Çöp Kutusu : Basket potası Dalga Geçme : Ders...
  Matematik Terimler Sözlüğü B harfi
  Matematik Terimler Sözlüğü B harfi B Basamak : Bir sayıda rakamların yazıldığı yerlere denir. Basamak değeri : Rakamların, sayıda bulunduğu basamağa göre gösterdiği değerlere...

 2. Son Videolar

 3. abatlık - imar
  abullabut - hantal - kaba
  acı - ıstırap - üzüntü
  acmak - acıkmak
  açma - otopsi
  aday - namzet
  affedersiniz - efendim
  ağır - ağırbaşlı - oturaklı
  ahlaklı - mazbut
  aka - büyük
  akrep - yelkovan
  aktarmak - aramak
  âlâ - pek iyi
  alamet - emare
  alçak gönüllü - tevazukâr
  aleni - açık
  alıcı - müşteri
  alkol - ispirto
  ambalaj - bağlama
  anahtar - açar
  anıt - abide
  ansızın - gafleten
  araç - vasıta
  ariza - dilekçe
  art - geri - peş
  arzu etmek - dilemek
  asgari - en az
  askerî - harbi
  aşık - ozan
  ata - ata baba - cet - ecdat
  atkı - eşarp
  avratbaz - çapkın - hovarda - zampara
  aydın - sarih - somut - vazıh - veciz
  aynek - gözlük
  azaltmak - kısmak
  azletmek - azat etmek - kenar etmek
  badana - ahek
  bağışlayın - efendim - pardon
  bahar - yaz
  bakır - mes
  barama - koza
  basın - matbuat
  başa düşmek - anlamak
  başkaldırmak - isyan etmek - kıyam etmek
  başşehir - başkent
  bayağı - adi - aşağılık
  bayrak ağacı - gönder
  beden - gövde
  belde - şehir
  belirmek - peyda olmak - zahir olmak
  benek - hal
  berber - tellak
  bey - efendi
  biabır etmek - azarlamak
  bildik - belet - tanış
  bilgisiz - acemi - cahil
  bilmeden - yanlışlıkla
  bırakmak - koymak
  birge - birlikte - mutabık - ortaklaşa
  birlikte - birge
  biyografi - tercümeihal
  bomboş - tamtakır
  boşboğazlık - yave - zırva
  boyut - mikyas - ölçü
  bozulmak - yozlaşmak
  bravo - aferin
  budala - ahmak - giç - sefih
  buket - gül destesi - güldeste
  bunamak - hariflemek
  burulmak - dönmek
  bürokrasi - resmiyetçilik
  büyüteç - büyütücü - lup
  cahil - bilgisiz - nadan
  canavar - dev - ejderha
  ceht - çaba
  cennet - behişt
  cesur - acar - gözü pek
  cevval - aktif - faal
  cihat - gaza
  cins - nev - tür
  cuma akşamı - perşembe
  çaba - gayret
  çağırış - çağrı
  çalım - jest
  çapalamak - bellemek - ketmenlemek
  çarpı işareti - vurma işareti
  çekecek - tabankeş
  çekmek - içmek
  çentik - kertik - nişan
  çeşme - pınar
  çevre - çember - daire - etraf
  çığıltılı - cırtlak
  çıkış - tebliğ
  çimme tumanı - mayo
  çırtma - fiske
  çocuk - uşak
  çokluk - cem
  çuğullamak - gammazlamak
  daima - hemişe
  dakiklik - ayar
  dalmak - cummak - uyuklamak
  darbe - şut
  dayak - destek - mesnet - rahle
  dayanmak - dinmek - durmak
  defol - reddol
  değişmek - çekişmek
  dek - değin
  delihane - tımarhane
  demet - deste
  deney - tecrübe
  derece - doz - kademe - paye - radde
  derli toplu - selikalı
  derslik - sınıf
  deşikaçan - delecek - delgeç
  devlet - ülke
  diğeri - öbürü - öteki
  dil - lisan
  dimağ - derrake - idrak - zihin
  dinlenmek - dincelmek
  diri - canlı
  diyanet - din işleri
  doğa - tabiat
  doğum - tevellüt
  dolanmak - gezmek
  donanmak - bezenmek
  dönem - devre
  dörtte bir - çeyrek
  dua - fatiha
  durmak - dayanmak
  duymak - hissetmek
  dümbek - dümbelek
  dürmek - yuvalamak
  düşkünlük - iptila
  düven - tahıldöven
  düzengâh - ova
  ebeveyn - anne baba - ata ana - valideyn
  edepsiz - densiz
  efkâr - kaygı
  eğilmek - yamulmak
  ehil - sanatkâr - usta - üstat
  ekin sahası - çiftlik
  ekseriyet - çoğunluk
  elbise - giyim - giysi - paltar
  eli sıkı - hasis
  emektaşlık - iş birliği - teşrikimesai
  emniyyet - güvenlik
  endüstri - sanayi
  enteresan - ilginç - meraklı
  erdem - fazilet
  ermiş - evliya
  esir - tutsak
  eşik - astana
  etraf - civar - çevre - yöre
  evren - âlem - kâinat
  eylem - fiil
  faaliyet - etkinlik
  faiz - nema
  fare - sıçan
  faul - cerime
  fedakârlık - özveri
  feshetmek - bozmak - lağvetmek
  fikir söylemek - değerlendirmek
  fırfıra - fırıldak - topaç
  fiş - çengel
  fuhuş - fahişelik
  gagayı - martı
  gammazlamak - çuğullamak - satkınlık etmek
  gayret - çaba
  gece vakti - geceleyin
  geçilme - geçiş
  geçme - geçiş - transfer
  gelişme - inkişaf
  gerçek - hakikat
  gereksinmek - muhtaç olmak
  gezgin - seyyah
  gider - çıkar - mahariç
  giriş - başlangıç
  gizletmek - saklamak
  göçürme - nakil
  gön - deri
  görmezlikten gelmek - görmezliğe vurmak
  gösteriş - göze girme
  göz kırpımı - lahza
  gözletmek - oyalamak
  grup - camia - hizip - küme - öbek
  güç - çetin - zor
  güldürü - komedi
  gümrah - zinde
  gürbüz - güçlü - muhkem - sağlam
  güvenlik - emniyet
  güzeşt - ıskonto - taviz
  haberdarlık - ihtar - ikaz - uyarı
  hafıza - bellek
  hakikat - gerçek
  hâl - tavır
  halbuki - oysa
  halta - tasma
  hamı - topyekûn - tüm
  hantal - abullabut
  harç - katışık - mahlul
  hariç - dış
  hasbihal - söyleşi
  hassas - duygulu
  hata - galat - yanlış
  hava gazı - metan gazı
  haya etmek - utanmak
  haydut - kuldur
  hekim - doktor - tabip
  hemsohbet - muhatap
  heyelan - uçkun
  hikaye - kıssa
  hınç - gazap - hırs - kin
  hırsız - oğru
  hitap - müracaat
  hodpesentlik - sükse
  hoş söz - iltifat
  hukuki mühlet - müruruzaman
  huy - mizaç
  hükûmet - iktidar
  hürmetsiz - müptezel
  icareye vermek - kiralamak
  içecek - içilecek - içki
  içten - samimi - yürekten
  idare eden - hakim
  iflas - fiyasko
  iğne yapmak - iğne vurmak
  ihracat - dışsatım
  ihtiyar - moruk - pir - yaşlı
  ikmal - bitirme - tamamlama
  ilaç - derman
  iletmek - çattırmak - nakletmek
  ılıklaştırmak - ılıştırmak
  ilke - esas - umde
  iltifat - hoş söz
  imece - imecilik
  imtiyaz - ayrıcalık - muafiyet
  incimek - gücenmek - kırılmak
  inkılap - ıslahat - reform
  inzibati - idari
  ırak - uzak
  ırmak - nehir
  ısırmak - dişlemek
  ıslak - nem - nemli - yaş
  isteyen - talip
  istinatgâh - dayanak
  iş birliği - teşrikimesai
  ışın - şua
  işportacı - hırdavatçı
  itibar etmek - güvenmek
  itinasızlık - ihmal
  ivedi - tacilî
  izci - lepirci
  japongülü - kamelya
  jurnalci - gammaz - muhbir
  kabarma - gelgit
  kaçar - ne kadar - niçe niçe
  kader - talih
  kâgir - taş bina
  kaide - düstur - kural
  kalın - başlık
  kalpak - külah
  kanaat - kanı
  kanı - kanaat
  kap - örtü - yüz
  kaplamak - yüzlemek
  kar uçkunu - çığ
  karakolcu - bekçi
  kararlı - azimli
  karışık - girift - jülide - karma - kompleks
  karşı durmak - direnmek - göğüslemek
  karvansaray - han
  kasten - kasti - taammüden
  kati - somut
  katışık - harç
  kavram - mefhum
  kaygan - sürüşken
  kaymak - sürüşmek
  kazanç - kâr - yarar
  keher - doru
  kelle - kafatası
  keniz - cariye
  kerenti - tırpan
  kesin - kati
  ketmen - çapa
  kifayet etmek - elvermek
  kılmak - etmek
  kindik - göbek
  kıraat - okuma
  kirli - pasaklı - pis
  kısıtlı - mahdut
  kışkırtmak - körüklemek
  kıyas - karşılaştırma - mukayese
  kızıl - altın
  koçu - kabadayı
  kolera - veba
  kompüter - bilgisayar
  konsey - şura
  konuşkan - danışkan
  korkusuz - pervasız
  koşmak - kaçmak - yüğürmek
  kovuk - koğuş - oyuk
  köçek - rakkas - rakkase
  kökünü kesme - imha
  kösteklemek - bukağılamak - engellemek
  köylü - kentçi - kentli
  kuldur - çapulcu - eşkıya - harami - haydut - şaki
  kundak - dipçik
  kurtarmak - halas etmek
  kuşak - jenerasyon - nesil
  kutlu - hoşbaht
  küçe - sokak
  küfürbaz - sövüşçül
  kümes - in
  küskün - dargın
  lağım - kanalizasyon
  lakırtı - ıvır zıvır
  layık görmek - tenezzül etmek
  lepirci - izci
  lisan - dil
  lup - büyüteç
  macera - serüven
  mağlup - yenik
  mahfuz - korunmuş - saklanmış
  mahsuldar - verimli
  maksimum - azami
  mamur - bayındır
  manyak - düşkün - müptela
  maskaraya koymak - eğlenmek
  matkap - burgu
  mazlum - çilekeş
  mecmua - dergi
  mehil - mühlet
  memleket - ülke
  menşe - kaynak - köken
  merhamet - acıma
  mes - bakır
  meslektaş - kafadar
  meşhur - maruf - tanınmış - ünlü
  metot - usul - yol - yöntem
  meydana koymak - serdetmek
  mıh - çivi - üvendire
  millet - kavim
  miras - tereke
  mit - efsane
  mola - teneffüs
  mualecehane - muayenehane
  muhaccer - tırabzan
  muhayyel - hayali
  muhtariyetlik - özerk
  mukaddes - kutsal - veli
  murabba - reçel
  mutlak - kesinlikle - muhakkak
  muvakkaten - muvakkati
  mücerret - soyut
  müeyyide - ceza
  mühlet - mehil
  mümkünlük - olanak
  müptelalık - iptila
  müsaade - izin
  müstehzi - istihzalı
  müşteri - alıcı
  müzd - ücret
  nahiye - bucak
  nakolay - sakar
  nasılsa - elbette
  nazaran - göre
  nebat - bitki
  nefislik - nefaset
  nesilsiz - soysuz
  netameli - korkulu - tehlikeli
  niçe niçe - kaçar
  nişan - çentik - gösterge - rozet
  nöker - uşak - yamak
  o - işte
  ofis - büro
  olağan - adi - alışılmış - tabii
  oldu bitti - emrivaki
  olumsuz - inkâr - menfi
  operatör - cerrah
  orta mektep - ortaokul
  otopsi - açma
  oy vermek - rey vermek
  oysa - halbuki - oysaki
  öbürü - başkası - diğeri - özgesi
  öfke - gazap - hiddet - hırs
  öğretmen - muallim
  ömür - hayat - yaşam
  önemli - mühim
  örneğin - mesela - meselen
  öteri - eğreti - geçici
  öz geçmiş - biyografi - tercümeihal
  özenmek - itina etmek
  özlem - hasret
  pak - veli
  palyaço - oyunbaz - telhek
  paramparça - parça parça
  pasif - edilgen - tepkisiz
  payizbülbülü - saka
  peki - tamam
  periyodik - devrî
  peşin - önce
  pıçapıç - fiskos
  pırasa - sebze nevi
  pişkin - sırtık - utanmaz
  prim - mükâfat
  püskül - saçak
  raket - tokaç
  rasat - gözlem
  reçete - nüsha
  remiz - sembol
  rey - oy - ses
  risk - hatar - tehlike
  rötuş - düzeltme
  sabah - seher
  sadece - yalnız
  sağ selamet - salimen
  sahiden - hakikaten
  sait - sesli - ünlü
  sakitleşmek - yatışmak
  saldırı - hücum - tecavüz
  sallanmak - sarkmak
  sanatkâr - ehil - zanaatkâr
  sap - saplak
  sari - geçici
  sarsılmak - irkilmek
  savunma - müdafaa
  sayın - hürmetli - muhterem
  seçici - seçmen
  seher - sabah
  selikasız - hoyrat
  senli benli - samimi
  serhat - hudut - sınır
  sert - haşin - hırçın - katı - pek
  sevecen - mihriban
  seyran - gezinti
  sihirlemek - büyülemek
  sınav - imtihan
  sınırlamak - mahdutlaştırmak
  sıradan - alelade
  sivrilmek - seçilmek - yükselmek
  slogan - şiar
  som - saf
  sonsuz - ebedi
  sosyal - içtimai
  soymak - garet etmek
  sövüş - küfür
  söz gelişi - söz gelimi
  sualtı kayık - denizaltı
  sulh - barış
  süfli - alçak - aşağı
  sümük - fırtık
  süreli - devrî
  şadlık - tören
  şahsi iş - dosya
  şakuli - dikey - düşey
  şans - güman - ihtimal - talih
  şart - koşul
  şehir - kent
  şemsiye - çetir
  şey - zat
  şımarık - erköyün
  şişe - cam
  şua - ışın
  şüphe - kuşku - şaibe - şek
  tabankeş - çekecek
  tacilî - acele - ivedi
  tahıldöven - düven
  tahtakurusu - tahtabiti
  takke - arakçın
  talan - yağma
  tamah - hırs
  tamtakır - bomboş
  tanış olma - tanışma
  taraf - nazır - veçhe - yan
  tarım - ziraat
  tasdik - onay
  taşra - eyalet - kenar
  tavır - tutum
  tayin etmek - atamak
  tebrik - kutlama
  tedbir - önlem
  teftiş etmek - denetlemek
  tekil - tek - teklik
  teksir - çoğaltma
  telefon - alısün
  telmih - iham - im - işare
  temel - esas - özül
  temsilci - nümayende
  tenkit - eleştiri
  teras - artırma
  terlan - doğan
  tesirli - dokunaklı - geçişli
  teşekkül etmek - oluşmak
  tevziat - tevzi
  tıkaç - tıpa
  tir tir - zangır zangır
  tokatlamak - şapalaklamak
  topa - küme - tomar
  toplantı - içtima - meclis
  tor - ağ
  tören - şadlık - tantana
  tunç - bronz
  tutkal - yapışkan
  tutumlu - kanaatçil
  tümsek - kabarcık - tepecik
  ucuzlaştırma - indirim - tenzilat
  uğunmak - katılmak
  umumi - genel
  urgan - kement
  usul - metot
  utanmaz - arsız - pişkin
  uygar - çağdaş - medeni
  uyruk - tebaa - vatandaş
  uyuşuk - süst - tembel
  uzuv - aza - organ - üye
  ülke - el - memleket
  ünlü - meşhur
  üstat - ehil
  üşüşmek - toplanmak - yığışmak
  vahşi - yaban
  varlanmak - palazlanmak
  vatan - sıla - yurt
  vaziyet - durum
  velevki - velev
  vesika - belge
  vilayet - il
  vızıldamak - sızlamak
  vurma işareti - çarpı işareti
  ya - veya
  yağma - garet - soygun - soygunculuk - talan
  yakınmak - şikayet etmek
  yalan danışma - palavra
  yaltaklanmak - yılışmak
  yanardağ - volkan
  YANLIŞ - sehiv
  yapma - suni
  yarar - fayda
  yardımcı - muavin
  yarıyıl - sömestre
  yaslamak - dayak olmak - söykemek
  yatırım yapmak - maya koymak
  yaygara - bağırtı - çığırtı - ses
  yazıhane - büro
  yekûn - toplam
  yengeç - harçenk
  yerkökü - havuç
  yeter - kafi
  yığınla - çok
  yılışmak - yaltaklanmak - yüze gülmek
  yoğurt - katık
  yola gitmek - uyuşmak
  yorum - şerh
  yöntem - metot - usul
  yurt - konut - vatan
  yüklem - haber
  yürekli - cesur
  yüzmek - soymak
  zahimli - haşin
  zamir - ivazlık
  zarafatçıl - muzip
  zat - nesne - şey
  zeng - çan - çıngırak - zil
  zevat - adam - şahıs
  zihin - dimağ
  zırıldamak - zırlamak
  zıt olmak - çelişmek
  züğürt - pulsuz


Eş anlamlı kelimeler sözlüğü - eş anlamlılar sözlüğü - eş anlam sözlüğü Yer İstanbul , 34, TR incelenme 4154 kişi oylama: 4.5 / 5

Powered by vBulletin™Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1

Yukarı Fırlat

4154
İzlenme