şte o Eş anlamlı kelimlerin listesi:

Doğa-Tabiat,
Muallim-Öğretmen,
Okul-Mektep,
Şart-Koşul,
Cebren-Zorla

yaren=arkadaş
akran=yaşıt
yar=sevgili

Yorum > Tefsir
Bakış > Nazar
Haber > Havadis

Görünüş = Zevahir
Bayındırlık = İmar
Başarı= Muvaffakiyet
Egemenlik= Hükümranlık veya hâkimiyet
Bellek= Hafıza
ak=beyaz
al=kırmızı
görev=vazife
Ablak= Yayvan ve dolgun
Şölen= Ziyafet
Cengaver= Şavaşçı
Bildirge= Beyanname
Söyleşi= Sohbet
Şakacı= Muzip
İlişki= Temas veya münasebet
Düzen= intizam
Özen= itina, ihtimam.
Engel= mani
Deneyim= Tecrübe
Güzel konuşma sanatı= Retorik, hitabet
Şakacı:Latifeci
Öğrenim:Tahsil
uyarı:ikaz

öbek; küme

savaş :cenk veya muharebe
vilayet :il

lügatsözlük;

ilişki :münasebet

tartışma :münakaşa

çağrı :davet

fena :kötü

işçi :amele
bağımszlık:hürriyet
kişi:şahıs
esas:gerçek
sade:yalın
barışulh

aradğınız eş anlamlı sözcüğü aşağıya yazın cevaplayalım.

Bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul*lanımı belirler.

Örneğin:

“Çektiğimiz sıkıntının nedeni sevgisizlik, bencil*liktir.” cümlesinde geçen “sıkıntı” sözcüğü, “Bu seferki yolculuğumuz çileli geçti.” cümlesindeki “çile” sözcü*ğüyle eş anlamlıdır. Ancak;


Konunun orjinal içeriğini okumak için tıklayın: http://www.webilgi.com/turkce/11276-...#ixzz1pDJ4WbSQ
Webilgi.com Bilgi Paylaşım Platformu