Şinasi yol açıcı, yenileşmeyi başlatan bir yazardır. Ali Suavi'nin böyle bir özelliği yoktur. � Şinasi, yabancı edebiyatlardan başarılı şiir tercümeleri yapmıştır, Ali Suavi de çeviriler yap
masına rağmen bunlar çok başarılı olmamıştır.

  • Ali Suavi hemen her alanda eser vermiş, Şinasi kültür sanat ve edebiyat alanlarının dışına pek fazla çıkmamıştır.
  • Şinasi, Avrupa'ya gönderilen ilk öğrencilerdendir, Avrupa'da maliye okumuştur. Daha sonra ülke dışına kaçmak zorunda kalmıştır. Ali Suavi ise siyasi sebeplerle yurt dışına kaçmıştır.
  • Şinasi, daha tedbirli, kişiliği oturmuş bir yazardır. Ali Suavi, deli dolu, ne yapacağı belli olamayan birisidir.
  • Ali Suavi, bir ayaklanma çıkartmış, otoriteye isyan etmiştir. Şinasi'nin böyle bir özelliği yoktur.
  • Şinasi, tiyatro, makale ve tenkit türünde ilk ürünleri veren bir yazardır.
  • Şinasi ilk özel gazeyi Agâh Efendi'yle birlikte kurmuştur

Eserleri

Kamus-ül-Ulum vel-Maarif
Ali Paşa’nın Siyaseti
Hukuk-üş-Şevari
Hive Hanlığı (bakınız: Hive Hanlığı)
Gazete