+ Cevap Yaz + Yeni Konu aç
 1. Galatasaray Olympiakos'a Diş Geçiremedi

  TEOG Sınavlarının sonuçları açıklanmaya başlandı. Ancak ders notlarının da sisteme işlenmesiyle birlikte hem sıralamalar belirlenecek hem de yüzdelik dilimde ki durumlar ortaya çıkacaktır. Bu yıl geçen yıl yaşanan aksaklıkların yaşanmaması için özel okul başvuruları ve kayıtları devlet okullarından önce yapılacak.
  2015-2016 TEOG özel okullar yerleştirme puanları ne zaman açıklanacak? 2015-2016 TEOG özel okullar yerleştirme İşlemleri Nasıl Yapılacak? diye merak eden öğrenci ve veliler için rehber niteliğindeki haberimizin detayı şöyle: Özel okulda okumak her öğrencinin hayali olduğu kadar çocuğunu özel okulda okutmak da velilerin hayalidir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da özel okullar öğrenci alacak. Özel okullara nasıl kayıt olunur? Özel okula kayıt şartları nelerdir? İşte detaylar...
  Özel Okullar Derneği, 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı için Özel Ortaöğretim Okullarına TEOG Özel Okullar Modeline Göre Öğrenci Yerleştirme amacı ile Özel Okullar Kayıt Komisyonu tarafından, 2015-2016 TEOG Özel Okullar Yerleştirme Kılavuzu hazirlık çalışmaları tamamlandı. Kılavuza göre;
  TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2015
  1)TABAN PUAN İLANI : 24 Haziran 2015
  2) ÖN KAYIT DÖNEMİ : 24 Haziran 2015 - 10 Temmuz 2015 Özel Okullar Kayıt Komisyonunca alınacak karara göre; NOT: Bütün başvurular kayıt olunmak istenilen okullara yapılacaktır.
  1. TEOG 8. SINIF ORTAK SINAVLARI Bakanlığımızca 8.Sınıf Birinci Dönem Ortak Sınavı 26-27 Kasım 2015 tarihinde, İkinci Dönem Ortak Sınavları ise 29-30 Nisan 2015 tarihinde yapılarak gerçekleştirilmiştir. Özel okullara (EK 1 No’lu listede yer alan okullar) öğrenci kayıt kabul işlemleri de, özel okullar yerleştirme puanına (ÖYP) göre okullar tarafından taban puan ilanı ve ön kayıt - kesin kayıt yoluyla yapılır.
  2. ÖZEL OKULLARA BAŞVURU ŞARTLARI Adayın, bu kılavuzda yer alan özel okullardan birine yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, 8.Sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak Sınavlarına katılmış ve sınavlarının Bakanlıkça geçerli sayılmış olması gerekir. Bu kılavuzda yer alan özel okullara, 8. Sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak Sınavlarına girmiş ve okulun açıkladığı taban puanın üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir.
  3. ÖZEL OKULLAR YERLEŞTİRME PUANI (ÖYP) Özel Okullar Yerleştirme Puanı (ÖYP), Bakanlıkça gerçekleştirilen 8.Sınıf merkezi Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Bilgisi sınavları ile öğrencinin 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanından oluşmaktadır.
  Merkezi sınavlar;  T1: Türkçe dersinden yapılan birinci merkezi sınav  M1: Matematik dersinden yapılan birinci merkezi sınav  F1: Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılan birinci merkezi sınav  T2: Türkçe dersinden yapılan ikinci merkezi sınav  M2: Matematik dersinden yapılan ikinci merkezi sınav  F2: Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılan ikinci merkezi sınav Derslerin ağırlık katsayıları;  Türkçe 3  Matematik 2  Fen ve Teknoloji 2 Merkezi Sınavların ağırlığı;  Birinci sınavlar % 30  İkinci sınavlar % 70 8’inci sınıf yılsonu başarı puanı; YBP 8 ÖYP hesaplama formülü ÖYP = (3T1+2M1+2F1)*0,30 + (3T2+2M2+2F2)*0,70 + YBP8 Herhangi bir dönemde Bakanlıkça puanların değiştirilmesi durumunda, e-okul sisteminde yer alan en son puan kullanılacaktır.
  4. ÖZEL OKULLARA KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR
  4.1. Kayıt kabullerde öğrenci velileri Resimli Kimlik ve e-okul sistemine giriş için gerekli belgeleri ibraz edeceklerdir.
  4.2. Adaylar, puanı tutan birden fazla okula ön kayıt yaptırabilirler. Ön kayıtlar, elektronik ortamda, faks göndermek suretiyle veya bizzat okullara giderek yapılabilecektir.
  4.3. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla:  Türkçe 2.sınav puanı  Matematik 2.sınav puanı  Fen ve Teknoloji 2.sınav puanı  Türkçe 1.sınav puanı  Matematik 1.sınav puanı  Fen ve Teknoloji 1.sınav puanı yüksek olan adaya,  Bunların eşit olması durumunda 8’inci sınıf YBP’si yüksek adaya,  Bunlarında eşit olması durumunda yaşı küçük adaya öncelik verilir.
  4.4. Ön kayıt sonucunda okula kesin kaydını yaptırıp herhangi bir sebepten dolayı kaydını geri alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ücretlerin iadesiyle ilgili 56.maddbesi hükümlerine göre yapılır. Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt dönemine denk gelmişse o kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır. Kesin kayıt yapıldıktan sonra sistemde yer alan bir özel okuldan ayrılan adaylar, daha sonra aynı özel okula başvuruda bulunamazlar. (O okulda açık kontenjan bulunması halinde resmi okullara kayıt yaptırıp sonradan geri dönen öğrenciler bu kapsam dışındadırlar.) Okullar açıldıktan sonraki dönemde herhangi bir okuldan kaydını alan öğrencinin ödediği ücretin iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin güncel hükümlerine göre yapılır.
  I. Ön Kayıt Dönemi
  a. I. Ön kayıt, 24 Haziran 2015 - 10 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılacaktır. Okullar, özel okullar yerleştirme puanına göre I.ön kayıt dönemi için taban puanlarını 24 Haziran 2015 tarihinde okullarında velilerin görebileceği şekilde ilan edecek ve Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne bildireceklerdir.
  b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puanına göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara, 24 Haziran 2015 - 10 Temmuz 2015 tarihlerinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, özel okullar yerleştirme puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir.
  c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini bildirilen tarihlerde okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.
  d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 4 Haziran 2015 - 10 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılacaktır.
  e. İlgili tarihi itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının II. ön kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar verilir. Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 15:00’te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama listesi yaparak, kayıt işlemine devam edebilir.
  f. Okullar, kayıt durumlarını inceleyerek II. ön kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne bildirecek ve web sayfalarında ilan edeceklerdir.
  II. Ön Kayıt Dönemi
  a. II. Ön kayıt, ilgili tarihlerde yapılacaktır.
  b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puana göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara, bildirilen tarihlerde başvuruda bulunarak, ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, özel okullar yerleştirme puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir.
  c. Okul kayıt - kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.
  d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 24 Haziran 2015 10 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılacaktır.
  e. Belirtilen itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının III. ön kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar verilir. Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 15:00’te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama listesi yaparak, kayıt işlemine devam edebilir.
  f. Okullar kayıt durumlarını inceleyerek III. ön kayıt dönemi için açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne bildirecek ve web sayfalarında ilan edeceklerdir.
  III. Ön Kayıt Dönemi
  a. III. Ön kayıt, 25-26 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılacaktır.
  b. Adaylar, okullarca belirlenen taban puanına göre kayıt yaptırmak istedikleri okullara, 25-26 Ağustos 2014 tarihlerinde başvuruda bulunarak ön kayıt yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, özel okullar yerleştirme puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir.
  c. Okul kayıt - kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 26 Ağustos 2014 tarihinde saat 17.00’den sonra okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir.
  d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 27-28 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılacaktır.
  e. 28 Ağustos 2014 tarihi saat 15.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının son kayıt dönemine bırakılmasına okul yönetimince karar verilir. Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 15:00’te okulda bulunanlardan kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci listesinden en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralama listesi yaparak, kayıt işlemine devam edebilir.
  f. Okullar 28 Ağustos 2014 tarihi saat 17.00’de kayıt durumlarını inceleyerek 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle başlayacak son kayıt dönemi için açık kontenjanlarını Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne bildirecek ve web sayfalarında ilan edeceklerdir. Son Kayıt Dönemi Özel Okullar Kayıt Komisyonu, okullardan aldığı bilgileri değerlendirerek 01 Eylül 2014 tarihinden itibaren yapılacak kayıtlarla ilgili esasları okullara ve velilere duyuracaktır. Açıklamalar
  a. Herhangi bir dönemde taban puan ilan etmesi gereken okulların taban puanları, o okulun kayıt kabul komisyonlarınca tespit ve ilan olunacaktır.
  b. Okullar bu kılavuzda belirtilen kontenjanlarını doldurmak zorunda değillerdir.
  c. Kılavuzda bulunmayan durumlarda Özel Okullar Kayıt Komisyonu’nun alacağı karara göre hareket edilecektir. Kılavuzda 4 yıllık veya 1+4 yıllık lise programı uygulayan özel okullar yer almaktadır.  Konuyla alakalı paylaşımlar
  Galatasaray - Fenerbahçe Maç özeti ( 2-1 )
  Galatasaray - Fenerbahçe Maç özeti ( 2-1 ) 2012nin son ayında karşı karşıya gelen Galatasaray ve fenerbahçe arasında ki maç kıyasıya devam etti. Galatasaray kadrosu: GALATASARAY...
  Yıkılmışım Ben ve Galatasaray
  Yıkılmışım Ben ve Galatasaray Gatasaray denince akla ilk gelen Avrupadır. Avrupa ile birlikte ilkler yaşatan bir spor kulübümüz. Bunu keşke her zaman söyleyebilsek ama malesef...
  MiLanBaros 2 yıl daha Galatasaray'da
  MiLanBaros 2 yıl daha Galatasaray'da MiLanBaros 2 yıl daha Galatasaray'da Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çek golcüsü Milan Baros'la 2 yıl için yeniden anlaşmaya...
  Manisaspor 1-2 Galatasaray
  Manisaspor 1-2 Galatasaray Turkcell Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Manisaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında "ben de varım"...
  Galatasaray Resimleri
  Galatasaray Resimleri Galatasaray Resimleri ...
  Konu ilovehuni88 tarafından (22.Haziran.2015 Saat 08:47 ) değiştirilmiştir.

 2. Son Videolar

Galatasaray Olympiakos'a Diş Geçiremedi Yer İstanbul , 34, TR incelenme 380 kişi oylama: 4.5 / 5

Powered by vBulletin™Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1

Yukarı Fırlat

380
İzlenme