Korumanın Yolları
* Akar ve durgun sular, insan ve hayvan artıkları ile kirletilmemeyelim
* Biriken çöpleri hemen kaldıralım ,
* Zararlı hayvanların, böceklerin özellikle, karasinek ve sivrisinekle¬rin üreyip çoğalmaları engellleyen yollar araştıralım,
* Kanalizasyon borularındaki patlamaları hemen ilgililere bildirelim,
* Yakıtların tam yakılması sağlayalım.Böylece hem enerji kaybını, hem de hava kirliliğini önlenmiş oluruz.
* Doğal çevrenin kirletilmesi yasalarımıza göre suçtur. Bu suçu işleyenlere para ve hapis cezaları verilir.
* Doğal çevre bizim çevremizdir. Biz doğayı korudukça doğa da bizleri korur. Havaya, suya, toprağa karışan kimyasal artıklar doğayı etkiliyor. Bu artıkların çoğalması insan sağlığını bozuyor. Kısaca çevre sorunları, sağlımızla yakından ilgili bir konudur.

* Bulunduğumuz yeri kirletmeyelim. Doğal çevrenin güzelliklerini korumak hepimizin görevidir.
* Bu konuda girişilen çalışma ve çabalara katılalım.
* Soluduğumuz havanın, içtiğimiz ve kullandığımız suların, bulunduğu¬muz yerin temiz olmasını istiyorsak çevre kirlenmesine engel olalım.
* Sağlımıza uygun bir çevrede yaşamak için doğal çevremizi koruyalım.

* Yeniden kullanma alışkanlığı geliştirelim
* Geri kazanma çabası yoksa,komşu ve yakınlarımızı böyle bir çaba çaba başlatmaya ikna edelim,
* Ozon tabakasına zarar veren karbonlu kutulardan almayalım.
* Kağıt havlu değil,kumaş havlular kullanalım.
* Yemeklerimizi saklarken plastik değil,mumlu kağıtlardan kullanalım.