Bu Camilerin İsimleri Şunlardır : Yukarıda adı geçen şahsiyetlere ve diğer bir çok tarihi şahsiyete ait tarihi yapılar bulunmaktadır.Bunlar arasında camiler de vardır.Halen Tillo’ da 5 tarihi camii olmak üzere 9 adet camii bulunmaktadır.

Şeyh Fakirullah Ulu Camii
Şeyh Mücahit Camii
Sultan Memduh Camii
Şuheda Camii
Hamd Camii (Meyme Esye)
Çarşı Cami (‘Ayn e’l-Bakar)
Şeyh Numan Camii
Şeyh Mücahid Küçük Çeşme Mescidi
Şeyh Mücahidi Camii
Şeyh Salih Camii
İLÇEMİZDE BULUNAN MAĞARALAR :

  1. ŞİKEFTA REŞŞO MAĞARASI 1


Aydınlar İlçesi, Çınarlısu Köyü’nün 3 – 4 km güneyinde stabilize yola gidilen, 1 km patika yolda gidilerek ulaşılan bu mevkide bulunan Paleson Çağından kalma olduğu tahmin edilen, mğaraya Şikefta Reşşo mağarası denmektedir. Mağara girişi 7 – 8 m yüksekliğinde, 7 m genişliğindedir. Kireç taşından oluşmuş doğal mağaradır. 25 m derinliktedir. Mağara içine doğru gidildikçe genişlik ve tavan yüksekliği azalmaktadır. Dipte yükseklik 60 cm, genişlimk 2,5 m uzunluğa kadar düşmektedir. Mağara yakın zamana kadar hayvan barınağı olarak kullanılmıştır.
Mağara tavanında tüm mağara boyunca kaya akmaları şeklinde yapılar görülmektedir. Yan dtuvarlarda ise kayaların tabakalanma yönü mağara dibine doğru meyilli olduğundan travertenimsi bir yapı görülmektedir. Mağara önünde 2 3 m genişliğinde, 25 cm uzunluğunda teras bulunmaktadır. Mağaranın sağında ve solunda küçük oyuklar mevcuttur. Terasın solunda dipte 2 x 2 m ebatlarında huni şeklinde doğal bir oyuk bulunmaktadır.

  1. ŞİKEFTA REŞŞO MAĞARASI 2


Mağaranın 500 mt kuzeyinde, Botan Ara Terfi İstasyonuna bakan batı yamaçlarında, 6 m yükseklik ve 4 m genişliliğe sahip, 30 m derinlikte olan bir mağaradır. Mağara içeriye doğru daralmakta, in dipte 1 m genişliğe düşmektedir. Mağara kireç taşından oluşmuş doğal bir mağaradır. Mağaradan daha çok bir geçide benzemektedir. Rehber Beşir Tutar eşliğinde gidilen bu mağarada birinci mağara gibi hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır.
İLÇEMİZDE BULUNAN SU SANIÇLARI :

  1. SU SARNIÇLARI


İlçemizin Güneydoğusunda Sultan Memduh Türbesi’nden 500 – 600 m uzaklıkta, 10 adet su sarnıcı bulunmaktadır. İçlerinde yağmur sularının biriktiği bu sarnıçların büyüklükleri değişmektedir. Genelde oyma mağara şeklinde olan, değişik sayıda basamakla içine inilen, üstünde pencere benzeri açıklıklar mevcuttur.

  1. Sarnıç


3 m yükseklikte, yaklaşık 45 m2’lik alan kapsayan bu sarnıca 8 basamakla inilmektedir. İlçede yaşamış büyük mutasavvıflardan Sultan Memduh Hazretlerine izafeten Memduh Kuyusu da denilmektedir. Mağara üstünde su toplama kanalları ve oyukları mevcuttur. Girişin sağında, üstte pencere gibi açıklık mevcuttur. Girişi 1 m genişliğindedir.
  1. Sarnıç


Bu yöredeki diğer mağaralar gibi oyma olan bu mağaranın girişi 1,75 m yükseklik olup genişliği de 1 metredir. 10 m2’lik alanı kaplayan bu mağaraya 9 basamakla inilmektedir. Tavan yüksekliği 4 m dir.

  1. Sarnıç


50 m2 lik bir alan kaplayan bu mağaraya 3 basamakla inilmektedir. Tavan yüksekliği 4 m’dir.

  1. Sarnıç

20 m2 lik alan kaplayan bu mağaraya 9 basakla inilmektedir. Tavan yüksekliği 3 m’dir. Geriye kalan sarnıçların girişleri kapalı olduğundan sadece genel bilgiler alındı.

  1. SIBBABAT MAĞARASI :


İlçemizin 1,5 km güneyindeki vadide bulunan bağların alt taraflarındadır. Mağara 1,5 m genişliğinde, 1,40 m yüksekliğindedir. Alçak bir şekilde 5 m ilerledikten sonra sağa doğru saparak devam eden ve tahminen 15-20 m sürdüğü söylenen bir mağaradır. Sağdaki giriş düşen taşlar nedeniyle kapanmıştır.

  1. HZ. FAKİRULLAH ŞİFALI SU MAĞARASI :


İlçemiz 2 km güneyinde vadide bulunan mağaraya rehber Beşir Yıldız’la gidildi.
6 basamakla inilebilen yarı açık durumda olan bu mağaranın genişliği 5 m, derinliği 4 m dir. Tavan yüksekliği 2,5 m’dir. Havuzun içi su doludur. Önünde ikinci bir havuzcuk bulunmaktadır.