Eşeklerde cinsel birleşme - Eşeklerin birleşmesi

Biz canlıların en güçlüleri olan insanlar gibi bütün hayvanlar alemdi elbetteki cinsel ilişki ihtiyaçları duymaktadırlar. Eşşeklerde bunlardan biridir sadece

Tıpkı biz insanlar gibi, hayvanlarda cinsel birleşme yaşıyor. Kendi cinslerinden olan ve karşı cinsleriyle cinsel ilişki yaşayıyorlar. Mesela eşekler, eşekler nasıl cinsel birleşme yaşıyor, eşlerini nasıl seçiyorlar ve cinsel birleşme sonucunda dişi eşek hamile kalıyor mu
Hayvanlarla cinsel ilişki ya da latince olarak zoofili çok eski çağlardan bu yana bilinen bir olaydır. Geçmişte bazen yasaklanmış bazen de baş tacı edilmiştir. Örneğin eski Mısır’da rahibelerin kutsal saydıkları köpeklerle ilişki kurması dini bir görev olarak değerlendirilirdi. Günümüz*de din açısından ve kanunlara göre yasaklanmış bir eylem*dir. Ülkemizde, özellikle kırsal kesimde, birçok genç er*keğin ilk cinsel ilişkisinin bir eşek ile olduğu gerçektir. Bir kadın ile cinsel ilişkinin çok güç olduğu köy ortamında genç erkekler yaygın bir şekilde bu ilişkiye girerler. Adeta geleneksel bir özellik taşıyan ve gençlik çağında geçici olarak görülebilen bu davranışlar gerçek anlamda bir cin*sel davranış bozuklu Su olarak bile kabul edilmez. Ancak kişi karşı cins ile ilişki kurabileceği halde, eğer hayvanları tercih ediyorsa ortada bir cinsel davranış sorunu vardır de*nebilir.
Normal heteroseksüel ilişki kurmak yerine, eğer kişi zoofiliyi tercih ediyorsa, güçlü bir aşağılık duygusu ve kendine güvensizliğin varlığından söz edilebilir. Hetero*seksüel ilişki ve karşı cinse karşı korku, kişinin kendine olan güvensizliğinden kaynaklanır. Bu nedenle çocuğa olumlu bir cinsel eğitim verirken, kendine güven duygularının da aşılanması gereklidir. Kendine güveni belirleyen en önemli etken anne-babanın çocuğuna gösterdiği sevgi*dir. Sevildiğine inanan ve güvenen bir insan kendine güve*nir. Bu nedenle çocuğa sevgi açık ve belirgin bir şekilde gösterilmelidir. Eski kafalı bazı kişiler çocuklarını sevseler bile, sevdiklerini açık bir şekilde göstermezler. Katta şı*marmasın diye çocuğu ancak uyuduktan sonra öpenler bile vardır. Tabii ki bunlar çok yanlıştır. Kendine güvenmeyen her çocuk illa da ilerde zoofili’de ilgi duyacaktır üye bir kural yoktur. Ancak zoofıli’de en önemli etkenlerden biri kendine güvenmeme duygusudur.
Farklı cinslerin birleşerek ortaya bir yavru çıkarmalarına biyolojik bir engel vardır. Bunun birincisi spermin yumurtayı bulabilmesidir. Spermler gözleri olmamalarına, takip edecekleri güzergahı gösteren bir sistem de bulunmamasına rağmen şaşırmadan yollarını bulurlar. En önde giden de yumurtaya ilk ulaşan olarak içine girer. İşte burada tabiatın koyduğu bir sınırlama vardır. İnsan spermi sadece insan yumurtasını tanır ve birleşme işlemini sadece onunla yapar.
İkinci sebep, iki farklı cinsin DNA’larının birbirlerine uymamasıdır. Aynı cinste dişi ve erkeğin DNA’ları, bir fermuarı kapattığınızda dişler nasıl karşılıklı olarak birbirlerine geçerlerse, o şekilde uyumlu olarak birleşirler. İnsanlarda 23 çift kromozom vardır. Örneğin 15 veya daha farklı sayıda kromozoma sahip bir hayvanı döllediğinde, meydana gelen orantısızlıktan, ortaya çıkacak hücre anormal bir yapıda olur ve gelişimine bile başlayamaz.
Şempanze ile insanın genetik yapıları yüzde 99 aynı olduğuna ve teorilere göre milyonlarca yıl evvelki ataları aynı olduğuna göre onlar arasında bir uyumun sağlanması gerekmez mi?
Bilim insanlarına göre bu yüzde 99 benzerlik sadece proteinlerin mukayesesinden ortaya çıkıyor, yoksa DNA dizilişinin uyumu anlamına gelmiyor. İnsan sağlığı için DNA haritasını çıkarmada son aşamaya gelinmiştir ama tüm bu bilgiler, tekrar insan sağlığı için tıp alanında kullanılacaktır. Yani ileride mitolojide olduğu gibi insan başlı, hayvan vücutlu veya tersi yaratıklar ortalarda dolaşmayacaklardır. Buna en azından ahlaki bakımdan toplumun baskısı müsaade etmeyecektir.
Madem iki ayrı cinsin birleşmesinden yavru olmuyor, o halde at ile eşek birleşince nasıl katır doğabiliyor? Bir kere bu istisnai bir durum ve at ile eşeğin DNA yapılan insan ve diğer hayvanlar arasındakilere kıyasla birbirlerine çok yakın. Bunda bile sonuç üreme açısından sağlıklı olamıyor.
Katırın annesi at, babası eşektir. Katırlar erkek veya dişi olabilirler ama doğuştan kısırdırlar, üreyemezler. Çok ender de olsa bazı dişi katırların doğum yaptıkları görülmüştür ama erkekleri kesinlikle kısırdır. Bu nedenle katır elde etmek için her seferinde ata ve eşeğe ihtiyaç vardır.
Katırlar kuvvetli, dayanıklı ve kanaaatkardırlar. Biraz huysuz ve inatçı olmalarının nedeni bu özel durumları olabilir. Aslında uygun ortam bulduklarında erkek at (aygır) ile dişi eşek de birleşiyor. Bu ilişkiden doğan çocuklara ‘Bardo’ (veya ester) deniliyor. Bunlar öbürleri kadar dayanıklı olmadıklarından daha seyrek yetiştiriliyorlar
Küçükken merak ederdim. Hayvanlar aleminde de evlilik varmı, tek eşlilik varmı, aile oluyorlar mı diye ))) Hayvanlar aleminde tek eşlilik yok, cinsellik onlarında doğasında var, fakat gereksinim duydukları anda, karşılarına çıkan ilk kendi türlerindeki karşı cinsle cinsel birleşme yaşıyorlar. Tıpkı atın, dişi eşekle cinsel münasebetinden sonra doğan katır gibi


insanların hayvanlarla cinsel ilişkisi Hakkında Bol Bilgi