Çevre ve Sağlık Hakkında - Çevre ve Sağlık Nedir

ÇEVRE VE SAĞLIK

ÇEVRE; canlıların bütün sosyal, biyolojik, fiziksel ve kimyasal uğraşılarını sürdürdükleri ortamdır. Sağlık ise insanın hastalık dışında her yönden tam bir iyilik halidir.
Şu bir gerçektir ki, çevrede insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir çok faktör vardır. çevre her yönden önemli bir faktördür. Çünkü canlılar çevrenin içinde yaşamaktadır. Çevrede besin kaynakları, su ve yaşadığımız mekan bulunmaktadır. Bizim yaşadığımız mekanın kirlenmesi sağlığımızı da etkiler. Çevrede sağlığımıza etki eden başlıca olaylar; fabrika atıkları, hava kirliliği, radyasyon etkileri, insan ve hayvan kaynaklı atıklardır. Sağlığımıza etki eden diğer faktörlerden biride besinlerdir. Besinlerin kirli olması sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Besinler çevre kirlenmesinden etkilenerek kirlenirler. Besinler tüketilmeleri için geçtikleri her aşamada kirlenebilirler. Bir çok hastalığın nedeni de besin kirliliğidir. Hava kirliliği de sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik dengeye zarar verecek yada yaşamdan maddi nesnelerden yararlanılmasını engelleyecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde bulunmasıdır. Geleneksel hava kirleticilerinin çoğu solunum sistemlerini direk etkiler. Zaten bizim yaşamamız içinde solunum gereklidir. Bu yüzden hava kirliliği de sağlığımız için gerekli etmenlerdendir.
Çevresel kirlenmenin sağlığımıza yansıdığı bir gerçektir.