Beden Eğitiminin Amaçları

Beden eğitimin amaçları daha iyi bir şekilde yorumlanabilmesi için, çeşitliotoritelerin beden eğitimin amaçları hakkındaki düşündüklerine bir göz atmakta yarar vardır:

A.Lumpkine (1986) göre, beden eğitimin 3 önemli amacı vardır:

Vücut fonksiyonları, sağlık, büyüme ve gelişme

BİLİŞSEL AMAÇ Bilgi ve Anlama

Oyun kuralları, beceri, strateji, koruma

Sosyal ve Duygusal
Kendine güvenme, değer yargıları, kişilik gelişimi, iletişim becerisi,nezaket, fair play

DUYUŞSAL AMAÇ

Kendine kontrol etme, kendine disipline etme, eğlence, gevşeme, kendineifade etme, nasıl kazanacağını ve nasıl kaybedeceğini öğrenme


Temel hareket becerileri Ve Fiziksel Fitnes
Temel hareket modelleri, motorik beceriler, temel oyun becerileri,senzori-motorik beceriler.

PSİKOMOTOR
Kardiovasküler dayanıklık, kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik.

1965 yılında, Amerika Sağlık, Beden Eğitimi ve Rekreasyon Birliği
(AAPHER), beden eğitimin 5 önemli amacı şöyle ifade etmiştir:

1.Çocukların ve gençlerin etkili ve becerikli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olmak.

2.Çocukların ve gençlerin hareketi anlaması ve değerlendirebilmesi.

3.Harekete bağlı olan belli bilimsel prensiplerin anlaması ve
değerlendirilmesi.

4.İnsanlar arasında daha iyi ilişkiler kurmak.

5. Organizmanın çeşitli sistemlerin geliştirilmesi.İ.Şiclovana göre (1979), beden eğitimin genel amaçları şunlardır:

Vücüdun uyumlu olarak büyümesi ve gelişmesi.

Temel motorik becerilerin ve özelliklerin oluşturulması ve pek
iyileştirilmesi.


M.Epurana göre (1990) beden eğitimin amaçları şöyle sınıflandırılmaktadır:
Sağlık durumunun pekiştirmesi Organizmanın uyumlu gelişimi: Vücut gelişimi
Uygun bir postürün oluşturulması

Psikomotorik gelişimi:
Motorik özelliklerin gelişimi

Temel motorik becerilerin gelişimi

Organizmanın çalışma kapasitesinin gelişimi

Çeşitli motorik eylemlere ait olan bilgi ve teknik ve taktik becerilerin
oluşturulması.

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve/veya boş zamanı uygun bir şekilde geçirmek
için fizik egzersizlerin sistematik olarak uygulama alışkanlığını
oluşturmak.

Bir grup içerisinde olumlu tavırlar sergileme alışkanlığını oluşturmak.

· Bazı psikolojik özelliklerin ve kişiliğin geliştirilmesi.

· Fiziksel aktivitenin eksikliği durumunda ortaya çıkan olumsuz
etkilerin azalması ve önlenmesi.Görüldüğü gibi, zaman içerisinde beden eğitimin amaçları çeşitli şekillerde sunulmuştur. Bize göre, yukarıda sayılan sınıflandırmaların yanında böyle bir sınıflandırma da mümkün olmaktadır:

A. Fizyolojik amaçlar:

Vücudun güçlendirilmesi, düzgün ve uyumlu fiziksel gelişim, sağlık durumun
pek iyileştirilmesi ve efor kapasitesi geliştirilmesi ile ilgili amaçlar.

B. Eğitsel amaçlar:

Temel ve özel motorik bilgi ve becerilerin niteliği ve niceliği, motorik becerilerin gelişme seviyesi, gözleme kapasitesi, yaratıcılık, düşünme gibi psikolojik özelliklerin ve estetik ve ahlaki duyguların ve alışkanlıkların gelişimi ile ilgili amaçlar.

C. Psiko-sosyal amaçlar:

Fizik egzersizin sistematik olarak uygulama alışkanlığın eğitilmesi ve onun
gereğinin konusunda inandırılması ile ilgili amaçlar.

ISIMSIZ YAYINLA...

İHSAN MURAT DONMEZ
BEDEN EGİTİMİ OGRETMENI
HAKKARI ATATURK LISESI