AMAÇ
Bu program, günümüzde önemi gittikçe artmakta olan halkla ilişkilerin kamu ve özel sektöre en iyi şekilde eleman yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu programın ders içeriğinde halkla ilişkilerde iletişim, halkla ilişkilerde ortam ve araçlar, davranış bilimleri, iknacı konuşma gibi uygulamayı gerektiren dersler yer almaktadır.


SUNULAN OLANAKLAR


Halkla İlişkiler Önlisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Ders kitaplarına destek olmak amacı ile derslere ilişkin televizyon yayınları da programda yer almaktadır. Programdaki bazı temel dersler için Akademik Danışmanlık (yüzyüze eğitim) hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.
Dersler

1. Sınıf Halkla İlişkiler Ders ProğramlarıGenel İşletme
Davranış Bilimlerine Giriş
İktisada Giriş
İletişim Bilgisi
Uygarlık Tarihi
Temel Bilgi Teknolojileri
Hukuka Giriş

Yabancı Dil Dersleri
İngilizce
Almanca
Fransızca

2. Sınıf Halkla İlişkiler Ders Proğramları
İkna ve Konuşma
Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar
Halkla İlişkiler
Türk Dili
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Halkla İlişkiler Uygulama Teknikleri
Kurumsal İletişim Yönetimi
Halkla İlişkiler Yazarlığı